augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Snabbväxande | Main | Jag prövar nya saker »

2017.07.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Åsa - kanske men där är tvättrådet handtvätt. Jag tror snarare att det har med bomullen att göra, att det inte är så elastiskt?

Lite sen kommentar, men kan det vara vad som har hänt med makens Herretur i Geilsk ull/bomull tro? Jag vill minnas att den blev ganska bra, men efter tvätt har maken noterat att den svänger ut på ett osnyggt sätt i nederkanten...

Det är ju inte nån bra trend, man vill ju gärna veta om det är superwash eller inte, utan att behöva dra slutsatsen själv pga att det står att det är tvättbart i maskin.

Heidi - visst borde jag klaga. Men jag har ju inte följt tvättrådet, jag tvättade ju för hand... Kanske ska jag ta mig en tur till tvättstugan för att se om torktumlaren gör susen - vi har iofs bara varmt och kallt att välja på. Det känns i varje fall trist att man istället för att bli mer tydlig blir mindre tydlig. Dessutom gillar jag att få veta varifrån ullen kommer, gärna också var den har blivit hanterad, spunnen och färgad. Det känns som jag samlar ihop mig till ett mejl till Novita ;)

Jag brukar torktumla mina superwashalster. Då brukar de behålla formen. Och torktumlaren står då på medelvärme:)

Tack för informationen!! Jag var helt ovetande om att en sådan förändring är på väg. Jag kan inte riktigt förstå hur det kan vara meningsfullt eftersom det på lång sikt bara skapar massa missnöjda kunder, som står där jättebesvikna efter tvätt:(

Jag hoppas att du skickar ett mail till tillverkaren där du ingående beskriver vad som har hänt, och hur djupt besviken du är med skillnaden före och efter tvätten, och att du ser det som god kundservice att ge detaljerad produktinformation, så att man som kund kan fatta informerade val.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar