juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Tidskriften Laine | Main | Ekorrar överallt »

2017.01.20

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tänk att Uppifrån-och-ner koftan enligt Tant Koftas mönster sitter fortfarande allra bäst. Jag funkar tydligen i raglan.

Jag stickar nästan bara tröjor i delar. De sitter bäst, håller formen tack vare sömmarna och är lättast att modifiera så att de passar bra, tycker jag. Nästan oavsett vilket mönster jag ska sticka så tar jag bara designidén från mönstret och räknar ut ett eget mönster som passar min stickfasthet och kroppsform.
Undantaget är att jag kan sticka en och annan tröja med runt ok, för att jag tycker att det är väldigt snyggt på mig. Men de sitter inte lika bra som mina koftor i delar.

Precis, Eva-Lotta! Jag måste bara komma igång med omräknandet så ska det bli sådana koftor också!

Alltså för er som undrar så är min variant oftast stickad i delar och ärmen har hög ärmkulle. Säger kursledaren och "koftexperten".

Det här var en rasande intressant diskussion, då jag hoppas verkligen att du får många svar!

Det där med passform har ju blivit allt viktigare för mig ju mer jag stickat. Och på bloggarna jag följer ser jag allt flera som gör/har börjat göra egna modifieringar på det dom stickar, vilket jag tycker är kul att läsa och se på de åtföljande bilderna.

Isydd ärm är ju jättefint! Jag tenderar att sticka antingen det eller raglan när jag stickar, eftersom det brukar se bäst ut på mig. Det brukar bli raglan när jag stickar i flerfärgat, och isydd ärm för allt annat, av ungefär samma skäl som du radar upp:)

Nu är jag så nyfiken på Laine att jag tänker beställa nästa nummer och läsa själv:)

Fast när det gäller årets stickningar, så funderar jag allvarligt på att sticka mig ett par modifierade Starmoretröjor. Jag har några idéer som kanske funkar:)

Koftor och tröjor i delar, det är min melodi! De stannar där de ska, har fin stadga i sidorna av sömmarna och sitter väldigt mycket bättre på mig som har lite sluttande axlar.

Och jag lägger hellre det extra arbetet på att sy, än att jag får nåt som inte sitter lika bra.

Så bra att du testat olika varianter och kan ge din syn på koftor och tröjors konstruktion. Jag håller nog fast vid min variant.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar