augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Listan - december 2016 | Main | Come to the dark side »

2017.01.04

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Håller verkligen med om monogamstickning :) Jag brukar oftast sticka ett med tunnare garn och stickor och ett med lite tjockare garn och stickor för att få lite variation.
Skall bli spännande att få se den färdiga tröjan :)

Tack för ett jättebra och intressant svar! Jag stickar mest lopapeysor och sockor än så länge men när jag stickade en sjal o en mössa med mycket avigmaskor blev jag väldigt öm o stel i musklerna. Ska prova att ha det som ett sidoprojekt nästa gång, så kanske det går bättre!!

Tack igen! :)

Väldigt intressant inlägg!! Det är alltid roligt att läsa om hur andra tänker kring sin stickning!

Jag är oftast monogamstickare. Det finns flera skäl till det. Jag kan hålla med dig om att olika typer av stickning, liksom olika moment av stickningen kräver olika typer av koncentration. Men jag brukar få det att funka ändå. Men ett skäl kan vara att jag stickar fort, vilket betyder att jag blir klar med mina stickprojekt relativt fort, och därför kan växla mellan olika typer av stickning, såsom flätstickning, fair isle etc men också välja mellan vad det är jag stickar som t ex tröja, sockar etc. Ett annat skäl (som jag inser när jag läser ditt inlägg) är att jag med åren har blivit väldigt petig med vilken typ av material stickorna är gjorda av. Olika garn kräver olika typer av stickor, som t ex trä, metall etc för att det skall kännas bra i händerna:)

Det där med overersized flättröja är svårt. Skillnaden mellan snygg passform och oformlig är förvånansvärt liten med den typen av tröjor, även om det inte här helt omöjligt:) Men såhär långt ser den väldigt snygg ut!!

Håller med om fler projekt, det är skönt att kunna ha fler o byta emellan när man behöver. En mindre ta-med stickning är alltid bra! Men nu med småbarn i bilden så måste jag begränsa mig för att kunna få nåt klart! Jag vill gärna göra klart helt o hållet med allt runtomkring innan nästa grej är klar! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar