juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Emelie | Main | Bokinköp »

2016.03.27

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jag har tänkt att använda min nyinköpta stickmaskin till näverstickning, men det är för att jag har ont i händerna. Jag ska behärska maskinen lite bättre först...
Näverstickning blir så snyggt! Klart den ska bli klar...

Ge inte upp! Den kommer bli jättefin! Kan det vara det här mönstret?

http://www.ravelry.com/patterns/library/lady-eleanor-entrelac-stole

Det är ett av mina huvudskäl till att inte ha för många stickningar på gång samtidigt - risken för att någon hamnar längst ner i högen och att jag när andan faller på, inte hittar rätt beskrivning.

Att lära sig nya tekniker är ju aldrig fel, men varför inte slänga ner den i ufo-högen igen och vänta på mer inspiration så att den med tiden kanske blir en färdig sjal? För den ser ju fin ut, och av någon anledning inbillar jag mig att en sjal stickad i näverteknik är extra varm när det är kallt ute:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar