augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Lilla Olle | Main | Fult men praktiskt »

2016.01.03

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tanken har slagit mig, Tina :)

Asså- den där teal och den bruna färgen tillsammans? Så snyggt att jag tror jag döööör!! Hoppas garnet är mysigt att sticka med.

Godmorgon och ett grattis i efterskott.

Vilka fantastiska presenter/julklappar du har fått.Är också svag för Noro och köpte nyligen 3 nystan Silk Garden sock i blågröna färger.De skall absolut inte bli sockar för det garnet tål inte slitage av "sockslaget".Fina garner i bruna/naturfärger.Det kommer nog att bli en fin sticksäsong för dig .Bra att få garner som räcker till små och medelstora projekt också.När mina sockar är klara blir det också mysteryvantar.Ha en bra dag.Hos oss är det just nu -19.2C så det går utmärkt att sitta inne och sticka.

Vilka fina presenter du har fått:)

Det skall bli spännande att läsa vad du tycker om Madelintoshgarnet. Jag gillar också sticksigt garn, men ett mjukt garn kan ju ha sina användningsområden:)

Det verkar vara många som har hoppat på vantmysteriet. Det skall bli jättespännande att få se hur dina blir!

Jag stickar på nördicknittings mössmysterieknitalong. Garnet börjar ta slut, så jag fick precis beställa mer av det:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar