juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Känsliga läsare varnas för stötande innehåll | Main | Sämst »

2015.11.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Åh nej! Den som såg så fin ut på bild. Verkligen synd att mönstret inte var bra. Tröstpris till dig

Idunn är verkligen fin! Jag har stickat en och var inte nöjd med mönstret. Fick till en kofta ändå. (Är sen inte alls nöjd med garnet heller, SkitDrops...) Trots allt gillar jag min Idunn.
Tråkigt att du repade men ibland är det det enda rätta för att komma vidare. :-)

Synd, för den ser väldigt fin ut. Jag valde mellan Idunn och Freya och har stickat Freya. Kanske kan en blandning vara en idé. Lycka till. mvh anna
http://www.ravelry.com/patterns/library/freyja-english-islenska

Sånt svider verkligen:( Men du hade ångrat dig ännu mer om du hade stickat klart den och inte varit nöjd.

Men att göra om den med ett mer passande mönster låter som en lysande idé:)

Ja, du vet ju hur det är, Ylva! Men måste man så måste man ;)

Skit också ! Men antagligen rätt beslut :) ser ju jädrans snygg ut annars

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar