augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Lurigt | Main | Sömnlöst »

2015.10.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Min mamma som har ungefär samma problem fick prova igenom alla mina mössor och fastnade till slut för den här: http://www.ravelry.com/patterns/library/piper-2

Mössan är det ju inget fel på tvärtom - den är jättefin... men kanske inte helt rätt för dig.

Jag tillhör också dom som inte passar särskilt bra i mössa, så jag fick prova mig fram innan jag hittade rätt modell för mig. Rekommenderar dig att göra samma sak!

Jag har samma problem, använder *aldrig* mössa. Mitt knep är att ta en stor sjal eller halsduk som jag först draperar sådär som en gammal torggumma, alltså upp över huvudet, sen knyter bak i nacken. Och så drar jag ner "huvan" så att den bara precis täcker öronen, men lämnar toppen av huvudet bar. Med en tjock halsduk är det tillräckligt varmt också på smällkalla vintern. Numera föredrar jag avlånga, breda halsdukar framom trekantssjalar, för de blir så himla bulkiga i nacken.

Du ska få prova min hög med mössor för personer med litet huvud, dvs jag. Några olika modeler, så kanske någon modell passar dig!
/Anna-Karin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar