juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Tjuvkik | Main | Shetlandsjalen Flukra »

2014.08.14

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ah så fint och snygg bild - man ser verkligen skillnad. Ska sticka det där linnet också.;) /barnsligtförtjustiattstickabebiskläder2

Ja så himla fina var och en på sitt vis , snyggt sprund där bak ! Håller med om att det ser mer arbetat och välgjort ut.

Så himla söta! Gillar verkligen den lila tunikan, både mönstret och färgen.

Det är precis som om du har laddat stickinspiration inför en flickbaby:)

Och resultatet är oemotståndligt sött! Babyn kommer att se ännu mera ljuvlig ut, med det du har stickat på sig:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar