juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Provlapp | Main | Nej nu! »

2014.04.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tack för tipset, Marika! Värt att fundera på. Den "knit-picker" jag har är i varje fall alldeles för stor för det här, men det borde ju gå att använda en virknål också (kanske)

Snyggt!
Annat tips:
Jag har sett det här, men inte testat. Det verkar vara ett väldigt bra sätt...
http://techknitting.blogspot.se/2012/10/zipper-in-knitwear-no-sewing-way.html?m=1

Vad snygg den blev

tack för tipset om hur man syr fast ett blixtlås! det lär ta ett tag innan jag stickar en kofta där jag planerar att ha ett blixtlås, men när det händer tänker jag prova ditt tips:)

så fin den blev, och så snyggt det ser ut med dragkedjan! det gjorde du verkligen bra!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar