augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Snabba sockor | Main | Stickig jul »

2013.12.04

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

så fin koftan blev, och vilka snygga färgövergångar du har gjort!

vilken intressant diskussion!

just nu håller jag på att sticka upp min garnstash innan jag köper på mig nytt garn. men närhet och att avstå superwashgarn är väl det viktigaste för mig, fast pinsamt nog har jag lite superwashgarn i min garnstash som jag köpte på mig för åratal sedan. och eftersom jag har det, tänker jag sticka upp det. Men jag har också ekogarn i stashen, även om det oftast är svårt att få tag i, skall jag vara petig har jag garn från ullcentrum i stashen också:)

När det gäller garn så kör jag närhetsprincip just för att märkningen är så dyr. Mat är lite olika- helst lokalt OCH ekologiskt, försöker hålla mig uppdaterad på i vilka fall det ena överväger det andra men det är svårt. Allra svårast tycker jag det är med tyg och kläder - där känns utbudet så väldigt begränsat!

Nydelig jakke, og viktig diskusjon du trekker opp. Jeg tenker også litt som deg at kortreist garn/mat er positivt. I praksis kjøper jeg ikke så ofte økologisk garn dessverre, men jeg kjøper nesten aldri superwash. Ikke fordi det er dårlig for miljøet (det visste jeg nemlig ikke), men fordi det er så "ekkelt" garn. Jo renere ulla er jo bedre er den å strikke med synes jeg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar