juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Fortsättning | Main | Snabba sockor »

2013.11.18

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Stiligt:)

Jo, visst ser han cool ut (Petter Malfoy, eller Peter Pettigrew som han kallas här hemma av en viss syster).

Men, Fuglemamma, jag måste säga att jag hellre hade sytt en cape och hittat en slips på loppis ;) Merch-kläderna är ju fasansfullt dyra, helt klart inte värt pengarna, tycker jag. Sonen tyckte annorlunda och spenderade nästan hela reskassan...

Så stilig! Det var noe mer gjennomført en min hjemmelagde skolegenser ja.

Dracos okände bror? ;-) Snyggt!
/Mia

Åååh va fint!! Både köpta kläder och stickad väst. Men mest Petter!!

Vad häftigt ! Ser hur cool ut som helst . Vi var ju där i somras mina " ungar " ( 15 och 18 år ) pratar om det än ibland... En rolig upplevelse

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar