juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Jag blir inte arg, säg bara vem det var | Main | Dags att gå på tur »

2013.08.09

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mönstret är från Anne-Maj Ling: http://www.ravelry.com/patterns/library/mittens-striped-with-a-gusset-thumb

Utrolig stilig mønster! Hva er det?

Å, läckert! Tack för din komm - jag tycker stickning passar året runt men det är något med tvåändsstickning, tjockt garn och vantar som ändå passar till solstol, shorts och värmande solstrålar. =)
Träffas gärna och lär mig tvåändsstickn av dig -trassel eller inte. Hoppas du har en fin sommar!

tummar är väldigt bra när man stickar vantar:)

ja, det är inte alltid lätt att få en sån där avslutningskant man gillar - men huvudsaken är ju att alla fingrar får gott om plats, så att man kan hålla kvar värmen i vantarna när det är kallt ute:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar