juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Sådärja | Main | Randig strumpa »

2013.01.29

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

vilken fiffig konstruktion! ja, jag gillar den mössan:)

du gjorde den jättebra! fina färger, och sitter jättebra!

Jättesnygg! Har genast lagt till mönstret till mina favoriter!

Rolig mössa! Kanske kan passa mig som alltid har håret i knut (det blir lätt så när det är någon meter långt), och därför har haft svårt att hitta en mössa som passar bra. Det ser ut att vara lagom mycket häng på denna

Jag har också stickat den mössan och jag älskar den innerligt!! Tycker det är den perfekta mössan med lagom häng och jättekul att sticka. Kanske ska göra en till i annan färg så jag kan variera mig. Din är jättefin, och handspunnet är ju bäst! Nu blev jag inspirerad på en ny :-)

Herlig detaljert rapport. Og jeg synes jammen lua ble veldig fin jeg.

Tack Åsa! Det fanns en "beanie version" också med vanlig hoptagning. Provar kanske den en annan gång :)

mm gillar allt!! - utom möjligen ihoptagningen - verkar lite överdrivet konstruerat

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar