augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Ett till färdigt! | Main | Alltid rött alltid rätt (och en flaska med rom) »

2009.09.25

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tack vare tidigare inlägg in denna blogg från 2010 hittade vi nu till www.stickkurs.se och genomför en fantastisk tvåändsstickningskurs i härlig miljö!
Idag ska vi sticka o:n! Mycket snygga randiga vantar!
Länge leve bloggandet!

Intressant blogg!

Riktigt snygga vantar.

MVH: Johan

www.ilmsgarnstuga.se

Tack för tipset om kurser på Runmarö! För fler kurser, http://www.stickkurs.se

För den som är intresserad av tvåändstickning kommer helgkurs på Runmarö att genomföras under 2010!
Varmt välkomna, för mer info se www.sticktanten.se


Tack för snälla kommentarer!

och sticktanter är vi väl allihopa? ;-)

/Liisa

tjusigt nått hemskt! Jag SKA börja sticka på mina så dom blir klara till vintern!

Vad snygga dom är !!!!
M.har blivit större sedan jag såg henne sist :-)

Typisk tantkommentar eller hur !!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar