juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« När garnbidraget kommer | Main | Detalj »

2009.08.18

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Haha, heta strumpor. Skulle vilja ha de sista :D

så trevliga! passade också fötterna tydligen!

Hysteriskt läckra sockar!!!

Har också utan framgång försökt få till ränderna efter "idiotsäkra" förklaringar, men har ännu inte fått pengen att ramla ner. Men skam den som ger sej, en vacker dag kanske ränderna blir precis så jämna och fina i övergången som jag i dagsläget tvivlar på är möjligt men som de som vet bättre säger ska gå. Oj, det blev en väldigt lång mening :-)

Ha det så jättegott!

Jätte fina strumpa! Jag vill också sticka så! Jag var för sent att få meddelande men när ska ni träffas igen?

Finfina sockar! Man är ju svag för randigt!

Jag brukar sticka första maskan på nästa färgblock med den färg jag just använt, flytta tillbaka maskan på vänsterstickan och sedan fortsätta med "rätt" färg, det blir en lite jämnare övergång än på annat sätt, tycker jag. (iaf i slätstickning)
Eller hur jag nu ska förklara processen...

Hm, måste prova de där länkarna...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar