augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Ytterligare ett par i väntan på... | Main | Lagom till sommarn »

2009.05.22

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Perfekt för hårsnoddar!!!

Tack Paulina för hjälpen! Det ser ut som jag gjorde, om jag minns rätt. Det sista jag gjorde var att minska på samma ställen jag ökade sista gången så att korgens kanter går lite inåt.
Tack också för andra kommentarer, jag är nöjd med korgen men har inte riktigt ännu blivit jättekompis med virknålen. Lite jobbigt är det fortfarande...

Ja, inte är det korgen som är patetisk - den är ju jättefin! Jag är barnsligt förtjust i virkade korgar, man kan liksom alltid hitta något litet att stoppa i dom och så är de roliga att göra.

Korgar är enkla att virka, om Liisa som kommenterade nedan undrar hur man gör kan du ju vidarbefodra detta till henne;
man börjar med att göra två luftmaskor. I den första luftmaskan virkar man 6 fastmaskor. sen virkar man runt runt, markera början på varvet. så här blir det då;
varv 1; 6 fm (de där som jag förklarade ovan)
varv 2; 1 fm, 2 fm i samma m. upprepa varvet ut
varv 3; 2 fm, 2 fm i samma m. upprepa varvet t

tror att du redan efter tre varv ser mönstret. Upprepa så kommande varv med 3, 4, 5, 6 m.fl. fm innan 2 i samma tills du har en bottenplatta som känns lagom stor. Då slutar du öka och virkar bara tills du tycker att kanten blir lagom hög och så är det. :)

hoppas det hjälper litegrann.

Kram Paulina

Hej!
Läcker korg! Jag lyckades inte få fram mönstret. Din länk gick ju bra, men sedan när man ska gå vidare till gratismönstret så öppnar sig inte sidan. Så kan det gå...
Hälsningar
Liisa

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar