juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Flätfunderingar | Main | Jag stickar svart »

2009.03.27

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Hej Martina och alla andra!
Jo, mönstret bryts där man tar ihop. Men de maskor man stickar fram till hoptagningen stickar man efter mönstret.
Så om du har börjat det första hoptagningsvarvet med 2 räta, så börjar du det andra hoptagningsvarvet med 2 räta, det tredje och fjärde med 2 aviga. Sticka mönster fram till hoptagningen, gör hoptagningen och börja sedan om igen med mönstret - alltså 2 räta på det andra varvet och 2 aviga på det tredje och fjärde hoptagningsvarvet.

Hej! Så fin mössa att jag har försökt sticka den själv. Gått bra tills ihoptagningen då mönstret bryts för mig. Har inte stickat så mycket förr så det kanske är som det ska men nja, tveksam. Har därför några frågor:
*Man stickar 12m, 2 ihop vilket i det första varvet blir rät ihoptagning. Blir den första av de tolv i nästa varv rät eller avig? Räknas de ihoptagna som en maska eller två?

Perfekt alltså!

Vilken fin mössa!! O nu har jag börjat på ett par små sockar...det var inte så svårt som jag trodde men ändå lite pyssel med hälen.
Ha en bra dag!

.. å snygg blev den också!

Fiiin mössa! (Och väldigt söt dotter.)

Den blev ju kanonsnygg!!! Passar verkligen bra till söta tjejen också.

Ha det så jättegott!

Åh vilken snygg! Måste testas, mössor kan man aldrig ha för många! :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar