augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Det måste finnas en hake | Main | Pansartröjan Potemkin »

2009.02.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Så söt!
Trots millioner gosedjur..ingen kanin av just det formatet...tyvärr...

Ja se hur det kan gå...men den var söt...
Tyvärr ingen kanin i den större modellen i huset.

vilken gullig kanin, kanske jag virkar en sådan till dottern någon gång.
mvh garnoholic.

Jättesöt din virkade kanin!

Ingen sån kanin har vi haft, men väl en annan -- äldsta dottern hade (den från början vita) Kalle Kanin som var hennes stora tröst under många år. Nu däremot vill hon inte ens se honom, hon tycker att han stirrar på henne med anklagande ögon för att hon övergav honom ... hon är 19 nu, jag tänker spara honom tills hon (hoppeligen) får egna barn!

Du har fått en bildutmaning av mig -- detta hör inte till vanligheterna hos mig, men just den här tycker jag är rätt kul! Du har kanske sett den tidigare? Låt oss se vad du har i dina gömmor!

En sådan sötis!

Hi hi... mitt första "stickprojekt" i skolan var att sticka ett Mumintroll.

men så söööt ! En sådan skulle man ju kunna försöka sig på ...och du Du KAN virka !!!

Oj, en exakt sån kanin har vi haft. Men jag tror vi skänkt eller slängt bort den. Ska kolla.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar