juli 2017

ti on to fre
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

« Fördelar | Main | Lite stickat »

2008.09.22

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ujj, definitivt hög dreggelvarning på den här posten...

- man kan ju nästan säga att du verkar ha gått över i ett blått kanadensiskt stadium.Eller var det bluesinspirerat där borta? Hur som helst kan även jag erkänna att dom var vackra, garnerna, och framför allt ska det bli mycket spännande att klappa på det där alggarnet.
Trevligt att du är hemma igen förresten.

Oj, vad fint! Jag som älskar blått. Jag håller med Bim H-D mar dreglar . . .

Å herregud så mycket fint! Inte stickigt alls och dina fina färger allihop. Särskilt gillar ju jag det där havsiga med brunt i (hav och sandstrand?! ;-)
Kram kram

Gudars skymning... man dreglar ju!!! Hm, som jag brukar säga - skriv dregelvarning i rubriken, tack!!! hihihi... Älskar de där garnerna jag ser... ljuvligt att få skåda dem på bild i allafall ;)
Må så grankott...

Grattis till ljuvliga garner! Å det där seacell-garnet har jag varit lite sugen på att testa. Ska bli kul att höra vad du tycker när du börjar sticka.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar