augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Q som i... | Main | R som i... »

2008.06.01

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Den koftan var underbar! Vacker färg, fin modell = perfekt par!

Å jag vill ha en egen, måste klura på en omlottkofta till mig själv till hösten.

Åhh, vad fin!! Mönstret är snygt och spännande och färgen är ljuvlig. Mycket smart knäppning!!

Det är verkligen en strålande liten tröja!!!

Ja, jag förstår att föräldrarna gillade innehållet!!! Den ÄR ju ljuvlig... och barnet kommer säkerligen att trivas i den, så det så...
Må så grankott... och det numret av tidningen hade man inte, nej... njuter av bilden ;)

Så otroligt fin! Vet också att jag gillar garnet. Ska verkligen leta efter ett barn...

Blev verkligen sugen på att sticka denna vackra kofta. Så otroligt vacker den är.

Den blev jättefin.
Väldigt smart lösning med knäppningen!

Så fantastiskt fin den blev! Tror bestämt jag måste lägga den på att-göra-listan.

Ha det så gott i sommarvärmen!

Otroligt fin! Mönstret och garnet går fantastiskt bra ihop.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar