augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Det tar sin lilla tid | Main | Bästa brännan »

2008.05.07

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tack för tipset, Eva, det ska jag testa!

Du kanske ska sandpappra spetsarna på ebenholzstickan lite med ett MYCKET FINT sandpapper. Då kan du forma dem så de blir lite spetsigare och lättare att sticka ökningarna med. Efter sandpappringen kan du doppa dem i lite matolja och torka av. I början kan spetsarna kännas lite trögare, men de blir snabbt instickade igen.
Jag har gjort så med flera av mina stickor och det fungerar utmärkt!

Hihih! Fnissar på mitt håll! Hade nästan glömt bort det där! Det ser ut att bli en fin dragon-kofta! Kram

Oj, vilken fin tröja! Jag vill också sticka drakskinn! Det blir till att köpa mönstret helt enkelt, ska bara kolla om det finns något annat skoj i affären också...

Har aldrig tänkt på att dragon är starkt, men så måste det ju givetvis vara! :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar