augusti 2017

ti on to fre
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Taggig | Main | Måste-ha-mönster »

2007.09.28

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Garnet Soft Silk från BC garn fanns då, för 10 år sedan, på Yll o tyll. Jag skulle söka hos dem som fortfarande säljer BC garn eller kontakta BC garn direkt. Lycka till!

Var hittar jag garnet?

Jag har också stickat den här sjalen, men jag gav bort den innan jag började blogga. Jag gjorde min i ett tunnt isländskt kamgarn i olika bruna nyanser och den blev läckert vågig i randningen. Spottade ihop ändarna vid färgbyte och gömde skarven i kantmaskorna, så det blev inte ens några ändar att fästa. Senaste långsjalen från samma bok gör jag enfärgad, och den är mycket tråkigare men nån gång blir den väl klar.

Det är Soft silk från Yll o tyll.

Riktigt snygg. Vad är det för garn??

Fast Sofia, for the record: det är inte jag på bilden... Men hon är vacker

Tjillevipp vilken snygg sjal!!! Och på en vacker kvinna! :) Trevlig helg!

Fiiin!
Jag måste prova garnet!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Liisa säger:

  • Välkommen till min stickblogg!
  • Welcome to my blog about knitting. Unfortunately not in English. Do leave me a comment or send an Email anyway, if you want.
  • Att sticka är gratis och garn är billigare än kbt!
  • Lämna en kommentar eller skicka e-post till:
    liisamy snabela hotmail punkt com

Jag brinner för

Jag bränner pengar på

Mina utbrända bloggar